01 Tìm kiếm tour du lịch
02 Tìm kiếm khách sạn
03 Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: Hội thảo : 0912872838 Phòng lẻ : 0983371511- 0243.562.6845
Email: thienhatravel2@gmail.com
Sales 1:
Tư vấn kinh doanh
Sales 2:
Tư vấn hỗ trợ 1
BẢNG GIÁ VINPEARL RESORT 2017
BẢNG GIÁ VINPEARL RESORT 2017
Hạng :
Giá : 0 VNĐ
Địa chỉ : 102,D2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (+84) 243562.6845
Email : salesthienhatravel.vn
Giới thiệu
Hình ảnh
Bản đồ
Đặt phòng
Loại phòng
BẢNG GIÁ VINPEARL RESORT NĂM  2017
BẢNG  GIÁ ÁP DỤNG KHÁCH LẺ  1-9 PHÒNG, KHÁCH VIỆT NAM
LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VOUCHER VINPEARL
(HOTLINE:0914.491.511-
0243.562.6845)

1/ HẠ LONG BAY RESORT
 
Loại phòng Người lớn Min / Bed+ breakfast Min / full board
    Low High Peak Low High Peak
Deluxe room 2 2.800.000 3.340.000 3,880,000 4,600,000 5,140,000 5,680,000
Deluxe ocean 2 3.340.000 3,988,000 4,636,000 5,140,000 5,788,000 6,436,000
Deluxe terrace 2 3.610.000 4,312,000 5,014,000 5,410,000 6,112,000 6,814,000

2/ VINPEARL DA NANG RESORT AND VILLAS
 
Loại phòng Người lớn Min / Bed+ breakfast Min / full board
    Low High Peak Low High Peak
Deluxe room 2 4,600,000 5,500,000 6,400,000 6,400,000 5,140,000 8,200,000
Deluxe ocean 2 5,500,000 6,580,000 7,660,000 7,300,000 5,788,000 9,460,000
Villa 3 Bed
Room
6 13,800,000 16,500,000 19,200,000 5,410,000 19,200,000 24,600,000
Villa  4 bed room 8 18,400,000 22,000,000 25,600,000 25,600,000 29,200,000 32,800,000
Villa  3 bed room ‐ Ocean view 6  
16,500,000
19,740,000 22,980,000 21,900,000 25,140,000 28,380,000
Villa  4 bed room ‐ ocean view 8 22,000,000 26,320,000 30,640,000 29,200,000 33,520,000 37,840,000
 
3/ VINPEARL LUXURY NHA TRANG
 
Loại phòng Người lớn Min / Bed+ breakfast Min / full board
    Low High Peak Low High Peak
Garden view villa 2 7,400,000 8,860,000 10,320,000 9,200,000 10,660,000 12,120,000
pool side villa 2 8,860,000 10,612,000 12,364,000 10,660,000 12,412,000 14,164,000
Beach Front
Villa
2 10,320,000 12,364,000 14,408,000 12,120,000 14,164,000 16,208,000
Duplex Villa 2 11,150,000 13,340,000 15,530,000 12,950,000 15,140,000 17,330,000
Grand Duplex
Villa
2 12,610,000 15,092,000 17,574,000 14,410,000 16,892,000 19,374,000

4/ VINPEARL NHA TRANG BAY RESORT AND VILLAS
 
Loại phòng Người lớn Min / Bed+ breakfast Min / full board
    Low High Peak Low High Peak
Deluxe 2 2,800,000 3,340,000 3,880,000 4,600,000 5,140,000 5,680,000
Deluxe ocean room 2 3,340,000 3,988,000 4,636,000 5,140,000 5,788,000 6,436,000
Executive Suite 2 4,690,000 5,608,000 6,526,000 6,490,000 7,408,000 8,326,000
Villa 2 bed room 4 5,600,000 6,680,000 7,760,00 9,200,000 10,280,000 11,360,000
villa 3 bed room 6 8,400,000 10,020,000 11,640,000 13,800,000 15,420,000 17,040,000
Villa 4 bed room 8 11,200,000 13,360,000 15,520,000 18,400,000 20,560,000 20,560,000
Villa  2 bed room ocean view 4 6,680,000 7,976,000 9,272,000 10,280,000 11,576,000 12,872,000
Villa  3 bed room ocean view 6 10,020,000 11,964,000 11,964,000 15,420,000 17,364,000 19,308,000

5/ VINPEARL NHA TRANG GOLF LAND RESORT AND VILLAS
 
Loại phòng Người lớn Min / Bed+ breakfast Min / full board
    Low High Peak Low High Peak
Deluxe room 2 2,800,000 3,340,000 3,880,000 4,600,000 5,140,000 5,680,000
Delux ocean 2 3,340,000 3,988,000 4,636,000 5,140,000 5,788,000 6,436,000
Executive Suite 2 4,690,000 5,608,000 4,724,000 6,490,000 7,408,000 8,326,000
Family Suite 4 4,150,000 4,960,000 5,770,000 7,750,000 8,560,000 9,370,000
Villa 2 bed room 4 5,600,000 6,680,000 7,760,000 9,200,000 10,280,000 11,360,000
villa 3 bed room 6 8,400,000 10,020,000 11,640,000 13,800,000 15,420,000 17,000,000
Villa 4 bed room 8 11,200,000 13,360,000  
15,520,000
18,400,000 20,560,000 22,720,000
villa 3 bed beach/ Ocean 6 10,020,000  
11,964,000
 
 
13,908,000
15,420,000 17,364,000 19,308,000
Villa 4 bed room Beach / Ocean view 8 13,360,000 15,952,000  
18,544,000
20,560,000 23,152,000 25,744,000

6/ VINPEARL NHA TRANG RESORT
 
Loại phòng Người lớn Min / Bed+ breakfast Min / full board
    Low High Peak Low High Peak
Deluxe room 2 2,800,000 3,340,000 3,880,000 4,600,000 5,140,000 5,680,000
Delux ocean 2 3,340,000 3,988,000 4,636,000 5,140,000 5,788,000 6,436,000
Deluxe Junior
Suite Hill
2 3,880,000 4,636,000 5,392,000 5,680,000 6,436,000 7,192,000
Deluxe Suite
Ocean view
2 4,150,000  
4,960,000
5,770,000 5,950,000 6,760,000 7,570,000
Grand Deluxe 2 3,070,000 3,664,000 4,258,000 4,870,000 5,464,000 6,058,000
Grand Delux
Ocean view
2 3,610,000 4,312,000 5,014,000 5,410,000 6,112,000 6,814,000
Grand Junior
Suite Hill
2 3,880,000 4,636,000 5,392,000 5,680,000 6,436,000 7,192,000
Grande Deluxe
Suite
2 4,150,000 4,960,000 5,770,000 5,950,000 6,760,000 7,570,000
Grand Previllge suite 2 4,690,000  
5,608,000
6,526,000 6,490,000  
7,408,000
8,326,000
Presidential
Suite
4 27,300,000 32,700,000 38,100,000 30,900,000 36,300,000 41,700,000
3 bed room Deuplex Ocean villa 6 10,020,000  
11,694,000
13,908,000 15,420,000 17,364,000 19,308,000

7/ VINPEARL PHU QUOC RESORT AND GOLF
 
Loại phòng Người lớn Min / Bed+ breakfast Min / full board
    Low High Peak Low High Peak
Deluxe garden view 2 2,800,000 3,340,000 3,880,000 4,600,000 5,140,000 5,680,000
Deluxe Ocean view 2 3,340,000 3,988,000 4,636,000 5,140,000 5,788,000 6,436,000
Family Sutie 4 4,150,000 4,960,000 5,770,000 7,750,000 8,560,000 9,370,000
Senior suite garden view 2 4,150,000  
4,960,000
5,770,000 5,950,000 6,760,000 7,570,000
Senior suite ocean view 2 4,690,000 5,608,000 6,526,000 6,490,000 7,408,000 8,326,000
Villa  2 bed rooom garden view 4 5,600,000 6,680,000 7,760,000 9,200,000 10,280,000 11,360,000
Villa  3 bed room garden view 6 8,400,000 10,020,000 11,640,000 13,800,000 15,420,000 17,040,000
Villa  4 bed room garden view 8 11,200,000 13,360,000 15,520,000 18,400,000 20,560,000  
22,720,000
Villa  2 bed room Ocean view 4 6,680,000 7,976,000 9,072,000 10,280,000 11,576,000 12,872,000
villa 4 bed rooom ocean view 8 13,360,000 15,952,000 18,544,000 20,560,000 23,152,000 25,744,000

8/ VINPEARL PHU QUOC RESORT
 
Loại phòng Người lớn Min / Bed+ breakfast Min / full board
    Low High Peak Low High Peak
Deluxe garden view 2 2,800,000 3,340,000 3,880,000 4,600,000 5,140,000 5,680,000
Deluxe Pool view 2 3,070,000 3,664,000 4,258,000 4,870,000 5,464,000 6,058,000
Deluxe Ocean view 2 3,340,000 3,988,000 4,636,000 5,140,000 5,788,000 6,436,000
Studio Suite garden view/ pool view 2 3,880,000 4,636,000 5,392,000 5,680,000 6,436,000 7,192,000
Junior Suite garden view 2 4,150,000 4,960,000 5,770,000 5,950,000 6,760,000 7,570,000
Executive suite ocean view 2 4,690,000 5,608,000 6,526,000 6,490,000 7,408,000 8,326,000
villa  3 bed room 6 8,400,000 10,020,000 11,640,000 13,800,000 15,420,000 17,040,000
Villa 3 Br ocean view 8 13,360,000 15,952,000 18,544,000 20,560,000 23,152,000 25,744,000
Presiential Villa
4 bed room
8 27,400,000 32,800,000 38,200,000 34,600,000 40,000,000 45,400,000

9/ VINPEARL CAN THO HOTEL
 
Loại phòng Người lớn    
    BB FULL BOARD
DELUXE OCEAN CITY 2 2,100,000 3,900,000
DELUX ROOM RIVER VIEW 2 2,500,000 4,300,000
EXECUTIVE SUITE KING 2 3,100,000 4,900,000
PRESINTIAL SUITE 2 20,100,000 21,900,000
 
CÁC LOẠI PHÍ LIÊN QUAN KHÁC
 
1/ THỜI ĐIỂM MÙA VỤ
 
Thấp điểm Cao điểm Đỉnh điểm
  1 June 2016 to  31 Aug
2016
Năm mới
23. Dec 2016
đến 8 Jan 2017
1 Sep 2016 to 31
Mar  2017
  NGHỈ TẾT
29 Jan  2017 to  5 Feb  2017
  1 April  2017 đến 31 Aug giỗ tổ hùng vương: NA
1 Sep 2017 to 30
Nov 2017
  GP Miền nam và QTLD: 29 Aprl to  1 May 2017
    Quốc khánh: 02‐03 Sep 2017
 
*Note:
Vinpearl Cần Thơ Hotel không phân chia giai đoạn (mùa vụ), tất cả các tháng trong năm đều được coi là giai đoạn Thấp Điểm.

 
2. CÁC BỮA ĂN
 
Bữa ăn Giá
Lunch 500,000
Dinner 700,000
Ba bữa 1,200,000

3. PHỤ THU
 
Người thứ 3 Khách sạn  
Villa
  BB ‐ chỉ
ăn sáng
Full board ‐ 3
bữa
 
BB ‐ chỉ ăn sáng
Full board ‐ 3
bữa
NL > 12 tuổi
giường phụ có extra bed
900,000 1,800,000 không kê EB không kê EB
TE 04‐12 tuổi /
giường phụ
600,000 1,050,000 không kê EB không kê EB
TE 04‐12 tuổi/
không giường phụ
200,000 650,000 200,000 650,000
TE <4 chung
giường với bố
mẹ
miễn phí miễn phí miễn phí miễn phí
 
4. BỮA TỐI BẮT BUỘC
 
ăn tối bắt buộc BB 24/12 BB/ 31 Dec FB 24/12 Full 31/12
NL , TE > 12 tuổi 2,100,000 2,800,000 1,800,000 2,400,000
TE 04‐12 tuổi 1,050,000 1,400,000 900,000 1,200,000
TE <4 miễn phí miễn phí miễn phí miễn phí

6. CHÍNH SÁCH HOÃN HỦY

chính sách hủy các giai đoạn còn lại giai đoạn đỉnh điểm
không phạt trước 7 ngày trước 30 ngày
50% đêm đầu tiên trước  3 ngày trước 14 ngày
100% đêm đầu tiên trong vòng 3 ngày trong vòng  14 ngày
6/ Mua thẻ vui chơi  Phú quốc, gọi là VAP ( Vinpear Amazing Park)
BẢNG GIÁ ĐÍNH KÈM
 
Giá phòng trong Hợp Đồng bao gồm:
a. Miễn phí Internet trong tất cả các loại phòng.
b. Số lượng Khách tối đa trên một phòng được áp dụng như sau:
E  04 người (03 người lớn & 01 trẻ em dưới 12 tuổi/ 02 người lớn & 02 trẻ em dưới 12 tuổi).
E  Mỗi phòng chỉ được đặt thêm 01 giường phụ.
E  Trong trường hợp có 02 trẻ em từ 04 đến dưới 12 tuổi/ phòng sẽ bắt buộc phải đặt thêm 01
giường phụ.
c. Số lượng Khách tối đa trên một biệt thự (villa) được áp dụng như sau: E  Biệt thự 02 phòng ngủ: 04 người lớn, 02 trẻ em
E  Biệt thự 03 phòng ngủ: 06 người lớn, 03 trẻ em E  Biệt thự 04 phòng ngủ: 08 người lớn, 04 trẻ em Lưu  ý:
•  Mỗi phòng ngủ trong biệt thự tối đa 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 12 tuổi (trường hợp số lượng trẻ em vượt số lượng quy định như trên Vinpearl tính phụ thu)
•  Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, tính tiện nghi, thoải mái của Biệt thự, Vinpearl không áp dụng
kê giường phụ trong biệt thự.
d. Khách sạn cung cấp cũi em bé miễn phí.

7. CHÍNH SÁCH GIẢM GIÁ KHI ĐẶT SỚM

Giảm giá  15% giá phòng khi đặt và thanh toán trước  60 ngày


 
BNG GIÁ VAP / SAFARI ÁP DỤNG TỪ 01.01.2017 ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI
 
Khu vực Từ 12 tuổi( chiều cao>1.4m) Từ 4 đến 12 tuổi( chiều cao 1.0m- 1.4m)  
 
 
 
Dưới 4 tuổi(<1.0m)
 
 
 
Khu vực
 
 
Giá liêm yết- vào cửa 1 lần
Dành cho khách ở tại khách sạn  
 
Giá liêm yết- vào cửa 1 lần
Dành cho khách ở tại khách sạn
Mua tại ks Mua trước, k xuyên suốt toàn bộ thời gian lưu trú Mua trước, xuyên suốt toàn bộ thời gian lưu trú Mua tại ks Mua trước, k xuyên suốt toàn bộ thời gian lưu trú Mua trước, xuyên suốt toàn bộ thời gian lưu trú
Nha Trang- VAP 650.000 617.500 572.500 485.000 550.000 552.500 497.500 405.000 Miễn phí
Phú Quốc - VAP 500.000 425.000 395.000 355.000 400.000 370.000 330.000 280.000 Miễn phí
Phú Quốc- Safari 500.000 425.000 395.000 355.000 400.000 370.000 330.000 280.000 Miễn phí
PQ combo- Vap & Saf 800.000 680.000 620.000   640.000 574.000 510.000   Miễn phí

Bản đồ đường đi
Thông tin khách hàng:
Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Thông tin khách sạn:
Tên khách sạn:
Ngày nhận phòng:
Ngày trả phòng:
Số người lớn:
Trẻ em 5-11 tuổi:
Trẻ em dưới 5 tuổi:
Yêu cầu thêm
Các khách sạn cùng loại
Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Nguyễn Mạnh Cường
Nhân viên
"Tôi đã có nhiều dịp tham gia các...

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp


  • Bộ tư pháp

Bản quyền thuộc về thienhatravel.vn

Đang online: 3

Tổng truy cập: 2757121