01 Tìm kiếm tour du lịch
02 Tìm kiếm khách sạn
03 Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: Hội thảo : 0912872838 Phòng lẻ : 0983371511- 0243.562.6845
Email: thienhatravel2@gmail.com
Sales 1:
Tư vấn kinh doanh
Sales 2:
Tư vấn hỗ trợ 1
 • Khách sạn Vissai Sài Gòn
  Hạng :
  Giá : 0 VNĐ
  Địa chỉ : Khách sạn Vissai Sài Gòn
  Điện thoại : (+84) 43562.6845
  Email : salesthienhatravel.vn
 • Đặt phòng Hampton Hotel
  Hạng :
  Giá : 720.000 VNĐ
  Địa chỉ : Đặt phòng Hampton Hotel
  Điện thoại : (+84) 43562.6845
  Email : salesthienhatravel.vn
 • Alagon Saigon Hotel & Spa
  Hạng :
  Giá : 1.050.000 VNĐ
  Địa chỉ : Alagon Saigon Hotel & Spa
  Điện thoại : (+84) 43562.6845
  Email : salesthienhatravel.vn
 • Đặt phòng Sunflower hotel
  Hạng :
  Giá : 1.100.000 VNĐ
  Địa chỉ : Đặt phòng Sunflower hotel
  Điện thoại : (+84) 43562.6845
  Email : salesthienhatravel.vn
 • Đặt phòng Sài Gòn Hotel
  Hạng :
  Giá : 1.150.000 VNĐ
  Địa chỉ : Đặt phòng Sài Gòn Hotel
  Điện thoại : (+84) 43562.6845
  Email : salesthienhatravel.vn
 • Khách sạn Palace Sài Gòn
  Hạng :
  Giá : 1.350.000 VNĐ
  Địa chỉ : Khách sạn Palace Sài Gòn
  Điện thoại : (+84) 43562.6845
  Email : salesthienhatravel.vn
 • Đặt phòng Majestic Hotel
  Hạng :
  Giá : 2.200.000 VNĐ
  Địa chỉ : Đặt phòng Majestic Hotel
  Điện thoại : (+84) 43562.6845
  Email : salesthienhatravel.vn
 • Khách sạn Sofitel Plaza Sài Gòn
  Hạng : 5
  Giá : 2.740.000 VNĐ
  Địa chỉ : Khách sạn Sofitel Plaza Sài Gòn
  Điện thoại : (+84) 43562.6845
  Email : thienhatravel@fpt.vn
 • khách sạn Rex Hotel
  Hạng : 5
  Giá : 2.600.000 VNĐ
  Địa chỉ : khách sạn Rex Hotel
  Điện thoại : (+84) 43562.6845
  Email : salesthienhatravel.vn
 • Khách sạn Hoàng Hải Long
  Hạng : 3
  Giá : 839.000 VNĐ
  Địa chỉ : Khách sạn Hoàng Hải Long
  Điện thoại : 043.562.6845
  Email : thienhatravel@fpt.vn
 • Khách sạn Thanh Bình 2
  Hạng : 3
  Giá : 600.000 VNĐ
  Địa chỉ : Khách sạn Thanh Bình 2
  Điện thoại : 043.562.6845
  Email : thienhatravel@fpt.vn
 • Khách sạn Thanh Bình 3
  Hạng : 2
  Giá : 374.000 VNĐ
  Địa chỉ : Khách sạn Thanh Bình 3
  Điện thoại : 043.562.6845
  Email : thienhatravel@fpt.vn
 • Khách sạn Continental
  Hạng : 4
  Giá : 0 VNĐ
  Địa chỉ : Khách sạn Continental
  Điện thoại : 043.562.6845
  Email : salesthienhatravel.vn
 • Khách sạn An Lâm Sài Gòn River
  Hạng : 5
  Giá : 4.510.000 VNĐ
  Địa chỉ : Khách sạn An Lâm Sài Gòn River
  Điện thoại : 043.562.6845
  Email : salesthienhatravel.vn
 • Khách sạn Elios
  Hạng : 3
  Giá : 0 VNĐ
  Địa chỉ : Khách sạn Elios
  Điện thoại : 043.562.6845
  Email : salesthienhatravel.vn
 • Khách sạn Bông Sen Sài Gòn
  Hạng : 3
  Giá : 0 VNĐ
  Địa chỉ : Khách sạn Bông Sen Sài Gòn
  Điện thoại : 043.562.6845
  Email : salesthienhatravel.vn
 • Khách sạn Northern Sài Gòn
  Hạng : 3
  Giá : 1.559.000 VNĐ
  Địa chỉ : Khách sạn Northern Sài Gòn
  Điện thoại : 043.562.6845
  Email : salesthienhatravel.vn
 • Khách sạn Quê Hương 4
  Hạng : 3
  Giá : 952.000 VNĐ
  Địa chỉ : Khách sạn Quê Hương 4
  Điện thoại : 043.562.6845
  Email : salesthienhatravel.vn
 • Khách sạn Silver Creek City Resort
  Hạng : 4
  Giá : 0 VNĐ
  Địa chỉ : Khách sạn Silver Creek City Resort
  Điện thoại : 043.562.6845
  Email : salesthienhatravel.vn
 • Khách sạn Quê Hương – Liberty 2
  Hạng : 3
  Giá : 925.000 VNĐ
  Địa chỉ : Khách sạn Quê Hương – Liberty 2
  Điện thoại : 043.562.6845
  Email : salesthienhatravel.vn
 • Khách sạn Bát Đạt
  Hạng : 3
  Giá : 735.000 VNĐ
  Địa chỉ : Khách sạn Bát Đạt
  Điện thoại : 0243.562.6845
  Email : salesthienhatravel.vn
 • Khách sạn Nhật Hạ 1
  Hạng : 3
  Giá : 0 VNĐ
  Địa chỉ : Khách sạn Nhật Hạ 1
  Điện thoại : 0243.562.6845
  Email : salesthienhatravel.vn
 • Khách san Đồng Khánh
  Hạng : 3
  Giá : 620.000 VNĐ
  Địa chỉ : Khách san Đồng Khánh
  Điện thoại : 043.562.6845
  Email : thienhatravel@fpt.vn
 • Khách sạn Winsor
  Hạng : 5
  Giá : 2.200.000 VNĐ
  Địa chỉ : Khách sạn Winsor
  Điện thoại : 043.562.6845
  Email : thienhatravel@fpt.vn
 • Khách sạn Kim Đô
  Hạng : 4
  Giá : 1.425.000 VNĐ
  Địa chỉ : Khách sạn Kim Đô
  Điện thoại : 043.562.6845
  Email : thienhatravel@fpt.vn
 • Khách sạn Sanouva
  Hạng : 3
  Giá : 0 VNĐ
  Địa chỉ : Khách sạn Sanouva
  Điện thoại : 043.562.6845
  Email : thienhatravel@fpt.vn
 • Khách sạn Quê hương 3
  Hạng : 3
  Giá : 800.000 VNĐ
  Địa chỉ : Khách sạn Quê hương 3
  Điện thoại : 043.562.6845
  Email : thienhatravel@fpt.vn
 • Khách sạn Kelly
  Hạng : 3
  Giá : 690.000 VNĐ
  Địa chỉ : Khách sạn Kelly
  Điện thoại : 043.562.6845
  Email : thienhatravel@fpt.vn
 • Khách sạn Kingston
  Hạng : 3
  Giá : 770.000 VNĐ
  Địa chỉ : Khách sạn Kingston
  Điện thoại : 043.562.6845
  Email : thienhatravel@fpt.vn
Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Nguyễn Mạnh Cường
Nhân viên
"Tôi đã có nhiều dịp tham gia các...

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp


 • Bộ tư pháp

Bản quyền thuộc về thienhatravel.vn

Đang online: 6

Tổng truy cập: 2725735